Aurareading

Aura en Chakra’s

 
Wat is een aura?

Een aura is het energieveld om je heen. Je uitstraling. Grote kans dat je bij uitstraling meteen denkt aan hoe je overkomt op anderen, maar je persoonlijke uitstraling begint binnen in jezelf. Hoe je denkt en voelt over jezelf en hoe je je energie gebruikt.

Naarmate je bewustzijn over jezelf groeit, je beter weet wie je bent en wat je kwaliteiten zijn, veranderen de basiskleuren in je aura. Ze worden helderder en krijgen meer uitstraling. Door een verruimd bewustzijn wint je energie aan kracht en kwaliteit.

 
Wat is een chakra?

Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent ‘wentelend wiel’.

Je kan je een chakra het beste voorstellen als een bewegend centrum van energie dat zich in een bepaald gebied van je lichaam bevindt.

Een chakra is dus een energiecentrum in ons lichaam, die energie door je lichaam laat stromen. In de reading richt ik me op de acht belangrijkste chakra’s. Deze chakra’s corresponderen met bepaalde thema’s in het leven.

Voetchakra's
De Voetchakra staat voor de stappen die je zet en de richting die je gaat. Bij deze chakra’s is er informatie waar te nemen over de manier waarop jij stappen zet in je persoonlijke ontwikkeling en je dagelijkse leven. Goed werkende voetchakra's zijn enorm ondersteunend in het grondingsproces. Dat wil zeggen dat deze chakra’s je helpen om op een ontspannende manier in het hier en nu te zijn en aangeven welke haalbare stappen jij kunt zetten in je leven.
Wortelchakra
Het Wortelchakra staat voor je basisveiligheid en de mate waarin je er mag zijn van jezelf. Voor een goede doorstroming in het Wortelchakra is het belangrijk dat je luistert naar wat je lichaam nodig heeft. Het is belangrijk dat je een “thuis” hebt dat voorziet in je behoefte aan warmte en veiligheid en dat je werk en bezigheden creëert waarin je jezelf kunt ontplooien.
Navelchakra
Het Navelchakra staat voor gevoelens van jezelf en anderen kunnen ervaren. Het is de plaats voor hartstocht, verlangen en het vermogen om te kunnen genieten.
Zonnevlecht
Het Zonnevlechtchakra staat voor je vermogen tot handelen vanuit je vrije wil en daadkracht. De kracht om te bereiken wat je wilt, vanuit vertrouwen. Dit chakra is het krachtcentrum en het verdeelt de energie in je lichaam. Als je wilskracht samenvalt met je intuïtieve inzichten, dan ontwikkelt je innerlijke kracht en geef je vorm aan je leven.
Hartchakra
Het Hartchakra staat voor de liefde naar jezelf en naar anderen. De kracht van dit chakra hangt af van de mate waarin je van jezelf houdt. Hoe meer je jezelf kunt accepteren zoals je bent en van jezelf kunt houden, hoe meer je kunt genieten en liefhebben.
Keelchakra
Het Keelchakra staat voor zelfexpressie en communicatie met jezelf en met anderen. Op het moment dat je jezelf laat weten wat je nodig hebt en grenzen stelt, hoe meer dit een reinigende en helende werking heeft op alle chakra’s.
Voorhoofdchakra
Het Voorhoofdchakra of het derde oog, is de plek waarmee je de niet-fysieke realiteit kan zien en kan visualiseren. Het staat voor inzicht, intuïtie, verbeeldingskracht en wijsheid. Dingen helder kunnen zien en waarnemen. Hoe meer helderheid, des te makkelijker je richting kan geven aan je leven.
Kruinchakra
Het Kruinchakra staat voor onze overtuigingen, waarden en normen die we meekrijgen. Het is de verbinding met de hogere bron, ontwikkelen van wijsheid, het besef dat we allen "één" zijn. Innerlijke leiding, om te worden wat je in essentie bent, krijg je voortdurend. Je bent je echter vaak niet bewust van de woorden, zinnen en beelden die in je geest omgaan. De betekenis van je dromen en fantasieën kan je makkelijk ontgaan. Iedere stap naar bewustwording is een positieve verandering en heling.
Previous
Next

“Een reading geeft hele praktische informatie over je uitstraling en je kwaliteiten.”